Tio goda råd, som är värda att lägga på minnet:

 • 1. Tålamod
 • 2. Uppmärksam och bestämd
 • 3. SLÅ ALDRIG HUNDEN
 • 4. Lägg märke till de små framstegen, och beröm omedelbart
 • 5. Ge aldrig hunden ett kommando, som du på förhand vet, att hunden inte klarar av att utföra
 • 6. Om hunden fuskar eller vill lura dig; kom ihåg punkt 2
 • STRAFFA ENDAST MED RÖSTLÄGET
 • 7. Sluta alltid träningen med en positiv situation
 • 8. Korta och tydliga kommandon
 • 9. Korta, små lektioner - 10-15 min
 • 10. BARA en tränare/dressör – DIG SJÄLV

NÄR KAN MAN BÖRJA?

Dressyrarbetet kan inledas så snart man fått hem valpen. Ingen sträng dressyr, utan mjuk och lätt fördressyr, sk. Stöddressyr. När du som förare byggt upp ett bra förhållande till hunden, kan man gå vidare med dressyren och fortsätta med apporteringsträning.

Kom ihåg att hunden av naturen är ett flockdjur och att den socialt sett mår bäst, när den vet sin plats i flocken. Hunden förväntar sig, att det finns en flockledare. Det ska helst vara DU.


VAD ÄR FÖRDRESSYR?

 • Att lära hunden att komma, när man kallar på den - "hit".
 • Att lära hunden att sitta - "sitt".
 • Att lära hunden att gå fint - "gå fot".
 • Att lära hunden att ligga – "ligg".

HJÄLPMEDEL

 • Halsband – gärna ett halsband där du känner att du har kontrollen över hunden
 • Ett bra (kraftigt) koppel
 • En visselpipa
 • Ditt röstläge

Innan du påbörjar dressyrarbetet, bör du se till att hunden är väl rastad och motionerad, det bidrar till att hunden blir mera uppmärksam inför dressyrträningen.

Att få hunden att komma på inkallningsorder kan vara besvärligt. Det är i hög grad en tillitsfråga och det är därför viktigt att hunden är glad och känner trygghet att komma till föraren. Ge hunden ett namn och använd det när du kallar på den. Använd namnet så fort du har fått hem hunden. När hunden kommer tillbaka till föraren efter inkallning, belönas den med mycket beröm.

Att få hunden att sitta, övas med hunden i koppel. Kommandot är "sitt", samtidigt som man med höger hand drar lätt uppåt i kopplet och trycker med vänster hand lätt på hundens bakkropp.

Kom ihåg att ge beröm.

Att få hunden att gå fint, övas med hunden kopplad. Kommandot är " gå fot ". Hunden skall under denna övning gå med huvudet jämsides med förarens vänstra knä. Håll kopplet i höger hand och låt remmen löpa löst genom vänster hand. .

Med kommandot " gå fot " börjar man att gå framåt. Starta med vänster ben först. Det hjälper hunden. Om hunden kommer för långt fram, ett snabbt ryck i kopplet och ge samtidigt kommandot, ”fot”. Prata lugnt och uppmuntrande med hunden. Ge beröm.

Att lära hunden att ligga övas med hunden i koppel. Föraren kommenderar ”sitt” går ett steg framåt och lägger sig på knä framför hunden. På kommandot ”ligg” görs ett ryck rakt framåt och nedåt med kopplet. På så vis tvingas hundens framparti och huvud nedåt.

BERÖM ALDRIG: hunden under själva liggövningen. När hunden har legat en stund, försök att få den att sitta. Först därefter skall den BERÖMMAS; När hunden har tränats ett tag, börjar du använda tecken. Sträck höger arm upp i luften och kommendera samtidigt ”ligg”. När hunden har legat en liten stund, gå så till sidan av hunden, så att du står med vänster knä jämsides med hundens huvud. Kommendera därefter ”sitt”. När hunden sitter. SKALL DEN BERÖMMAS RIKLIGT.

När dessa övningar är grundligt inlärda, fortsätter man med samma övningar, men utan koppel. Kom ihåg att det är de små dagliga lektionerna, som till sist ger det bästa resultatet.

Hunden kan inte resonera, utan reagerar uteslutande på minne och vana. Om det uppstår problem eller om hunden vill lura föraren, gå tillbaka i dressyren steg för steg.

FÖRSÖK aldrig att fånga hunden, du klarar det inte. Spring aldrig efter hunden. Spring hellre åt motsatt håll. Eventuellt kan du gömma dig. Låt alltid hunden komma till dig.

SÅ HÄR TRÄNAR VI FÄLTARBETET!

Fältarbetets A och Ö är följande: inlärning av ett skolat marksök ( med det menas att den anvisade terrängen täcks bra) skall leda till påvisning av fågel, stånd, sekundering, resning och apportering.

Förutsättningen att lära hunden ett väl tillrättalagt marksök, går via en fördressyr, som sitter fast och verkar som ett ömsesidigt förtroende mellan förare och hund. Målet är ju att få hunden att villigt utföra uppgiften och söka kontakt.

För alla jägare bör det vara en gyllene regel, att det aldrig ska bedrivas jakt utan en väldresserad hund. Det är inte tillräckligt att säga " ingen jakt utan hund", eftersom det är ett vitt begrepp.

Nej, skall jakt med hund fungera, är det nödvändigt att ge hunden så mycket dressyr, att den klarar av de uppgifter vi ber den om att lösa. Därför är det viktigt, att hundens inlärning följs upp på alla de områden där rasen ifråga har sina egenskaper. För Kleiner Münsterländer, som är en allsidig jakthund, innebär det, att så fort fördressyren sitter fast, fortsätter du med markdressyren.

Tidigt på Fältet!

Redan från den tidpunkt, när den lilla valpen kan börja följa med på egen hand, skall den få lov till att utvidga horisonten med att röra sig som den vill på marken. Vid denna tidpunkt är det självklart inte tal om dressyr, eftersom valpen ännu inte vet vad de olika kommandoorden och tecknen betyder. Det kan däremot vara av stor betydelse för den enskilde hundens senare utveckling, speciellt om det kniper med modet. Jaktlust och viltbegär är en förutsättning, för att hunden senare blir en bra jakthund.

APPORTERINGSTRÄNINGEN!

Det är många som lurar sig själva, när de börjar att träna apportering. De leker apporteringsträning med hunden, men det slutar bara med en hund som vill apportera vad den själv har lust med och bara då den tycker det är roligt.

Vill man ha en hund som både är glad och som under alla förhållanden vill utföra ett bra apporteringsarbete, bör du använda en blandning av lek och tvång. MÅNGA blir kanske eftertänksamma vid tanken på tvång. ”Vad är nu detta, ska min hund ha stryk, för att lära sig apportera??" NEJ, det skall den naturligtvis inte ha!

Tvångsapportering har inget med stryk att göra. Om nedanstående anvisningar följs, kommer ni att få en apportör, som med glädje utför den uppgift den blir ålagd, men som också självmant vill hämta hem funna apportämnen.


SPONTANAPPORTERING.


SÅ HÄR GÅR VI TILL VÄGA

 • Hunden sitter " på plats" och har halsband och koppel på. Kopplet läggs på marken och ”låses” genom att du sätter en fot på det. Ta apportbocken i höger hand, samtidigt som du med vänster hand fattar om hundens överläpp. Hunden kommer då att öppna munnen och i det ögonblicket placeras apportbocken i hundens mun. Se upp så att läpparna inte kommer i kläm och att apportbocken blir placerad bakom hörntänderna. När apportbocken är på plats kommenderas " håll fast", samtidigt som du eventuellt klämmer lätt om käkarna på Hunden. Beröm och straffa – allt efter omständigheterna.
 • När hunden på kommandot ”apport” viligt öppnar munnen och själv håller apportbocken, skall den läras att Gå/springa med apportbocken i munnen. Detta gör man genom att ta hundkopplet i vänster hand, för att få höger hand fri. Man kommenderar så ”spring” eller ”fot” och Hunden skall då springa respektive gå vid sidan av föraren, med apportbocken i munnen. Hjälp eventuellt till med att stödja apportbocken med höger hand. GLÖM INTE ATT BERÖMMA!
 • När hunden efter hand har lärt sig betydelsen av ordern ”apport” har man nått så långt, att hunden själv ska ta apportbocken. Det kan vara en fördel att börja med att hunden tar apportbocken från handen och först när den har insett meningen, lägga apportbocken på marken. Utgångspositionen här är densamma som under punkt 1. Kom ihåg att aldrig öka tempot. Skulle det uppstå problem, gå tillbaka i dressyren, eftersom felet oftast är att man gått fram för snabbt eller fuskat litet.
 • Avlämningen, sker sittande " på plats ". Låt hunden sitta en liten stund med apportbocken i munnen. Det ger en bra avslutning. Höger hand räcks ned framför hunden och på kommandot ”loss”, skall hunden släppa apportbocken. Först när dessa grundläggande övningar är befästa, kan man låta hunden apportera riktigt vilt.